Milieu
ineos_geel_milieu
 

Naast een veilige en gezonde omgeving hecht INEOS Geel veel belang aan het leefmilieu.

 
We streven ernaar om in onze fabriek :
- de beste beschikbare technologieën te gebruiken.  Hieronder verstaan we technologieën die milieu- en energievriendelijk zijn en die economisch haalbaar zijn.
- luchtemissies te vermijden, door onze afvalgassen zo veel mogelijk te recupereren.
- lekken te vermijden om bodem- en grondwater verontreiniging te voorkomen.
- de luchtkwaliteit en het omgevingsgeluid te meten om continue verbetering mogelijk te maken.
- energie-efficiënte processen te installeren.  Ons proces is een zeer energie-efficiënt proces en we stellen actieplannen op om naar de toekomst toe de "best in class" te blijven.
- afval gescheiden in te zamelen.
- ...
   

Deze zorg voor het milieu staat beschreven in de beleidsverklaring, die de Site Manager ondertekent en duidelijk communiceert aan personeel, klanten, aannemers, leveranciers, ...