Groene telefoon

0800 - 13459


De Groene Telefoon is een gratis 800-lijn waarmee iedereen van de buurt het bedrijf 24 uur op 24 kan contacteren.
De Groene Telefoon geldt voor zowel INEOS als BP in Geel.

Het werd in gebruik genomen in september 1989.

De oproepers kunnen via de Groene Telefoon vragen stellen, signalen geven of klachten formuleren in verband met het milieu en de veiligheid in en rond het bedrijf.

Anderzijds hebben oproepen via de Groene Telefoon soms niets te maken met INEOS of BP.  Sommige klachten kunnen gelinkt worden met andere bedrijven, de overheid of natuurfenomenen.