Bericht aan de omwonenden

Vanaf zaterdag 17 maart 2018 begint onze jaarlijkse stop.  Tijdens die week zullen onze installaties een onderhoudsbeurt krijgen. 

Er zal tijdens deze periode meer fakkelactiviteit zijn en mogelijk ook meer geluidshinder.  Alvast onze excuses hiervoor.